Wetenschappelijk onderzoek

Er zijn een aantal wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar het effect van orthomanuele geneeskunde, McKenzie therapie en core stability training. Hieronder leest u welke dat zijn.

Promotieonderzoek OrthoManuele Geneeskunde

Albers J.W.B., Keizer E.D. (1990)
Een onderzoek naar de waarde van OrthoManuele geneeskunde.
Academisch proefschrift, Erasmus Universiteit Rotterdam

De onderzoekers vonden verbetering bij ruim tweederde van de 2000 ondervraagde patiënten. Opvallend was dat niet alleen rugpijn, nekpijn en hoofdpijn verbeterden, maar ook klachten van andere aard, zoals duizeligheid, hartkloppingen, maag- en buikklachten.
Ook patiënten met een aangetoonde hernia in de lage rug reageerden positief. De helft ondervond verbetering. Dit gold zowel voor de patiënten die niet geopereerd hoefden te worden, als voor hen die na de operatie toch nog klachten hielden.

Onderzoek naar resultaten Rug&NekCentrum Noord

In de afgelopen 14 jaar hebben we bij diverse series patiënten het effect van de behandeling onderzocht. De conclusie was dat ruim 70% van onze patiënten een goed resultaat ervaart en tevreden is over de behandeling. Dat is een mooi resultaat want de groep onderzochte patiënten heeft over het algemeen hardnekkige klachten en heeft al diverse behandelingen zonder resultaat ondergaan.
Lees hier verder over de resultaten van onze praktijk

Pilot studie OrthoManuele geneeskunde, MT en CP.

Enkele leden van de NVOMG hebben in samenwerking met het EMGO instituut (extramuraal gezondheidszorg onderzoek) in 2005 een pilot studie gedaan waarbij 3 behandelmethoden werden vergeleken. Het uiteindelijke onderzoek is niet doorgegaan omdat de subsidieaanvraag is afgewezen. Zie onderstaande literatuurverwijzing.

E.A. van de Veen et al
Variance in manual treatment of nonspecific low back pain between orthomanual physicians, manual therapists and chiropractors.
Journal of manipulative and physiological therapeutics feb 2005 vol 28 nr 2

Onderzoek OrthoManuele geneeskunde door EMGO instituut VUMC Amsterdam

Sinds 2012 zijn er 3 studies gedaan naar de populatie en de behandelresultaten van OrthoManuele artsen in Nederland aan het EMGO instituut van de VUMC.
De eerste studie was om de populatie in kaart te brengen. De tweede studie heeft ook het effect van de behandelingen onderzocht. Er deden 1899 patiënten mee aan dit onderzoek. Gevonden werd dat 95% van de patiënten tevreden was met de behandeling. Bij 81% waren de klachten verbeterd of volledig hersteld. 91% van de onderzochte patiënten wil de behandeling aan anderen aanbevelen.
Een grote derde studie waarin allerlei onderdelen van de OrthoManuele geneeskunde werden onderzocht is recent afgerond. Binnenkort worden hierover artikelen gepubliceerd.

Schuller et al
Physicians using spinal manipulative treatment in The Netherlands: a description of their characteristics and their patients
BMC Musculoskeletal Disorders (2017) 18:512

T.Woodhead and A Clough
A systematic review of the evidence for manipulation in the treatment of low back pain The journal of orthopaedic medicine 27(3) 2005 99

M. Sickesz en E.B.Bongartz
Orthomanuele geneeskunde
NTVG Ned Tijdschrift voor Geneeskunde 1989: 133:928-30

M. Sickesz and P.J. Van Der Schaar
Correction of the anatomical changes of whiplash injury.
Evidence based integrative medicine 2004:1 (2) 145-153

Wetenschappelijk onderzoek McKenzie methode

De diverse  wetenschappelijke studies die naar de Mckenzie methode zijn gedaan kunt u lezen via deze link.

Voor artsen en fysiotherapeuten is het boek Rapidly reversible low backpain van Ronald Donelson, MD zeer lezenswaardig.

Wetenschappelijk onderzoek core stability

Er zijn mondiaal veel verschillende stromingen in de trainingsleer.